PARDUOTUVĖ BE MOKESČIŲ – Užsakymai yra neapmuitinami ir bus pristatyti tiesiai prie jūsų durų!
Topcoat

Taisyklės ir sąlygos

Bendrosios pardavimo sąlygos bus taikomos visiems „Creative Media Agency“ prekių ir paslaugų pardavimui per virtualią parduotuvę topcoat.lt pirkėjui ir gali būti keičiamos tik gavus aiškų raštišką abiejų šalių sutikimą.

Šiame dokumente šie terminai reikš:

Sutarties dokumentai

Pateikdamas elektroninį užsakymą topcoat.lt svetainėje, pirkėjas sutinka su ryšio forma, kuria pardavėjas atlieka savo operacijas. Užsakymą sudarys šie dokumentai pagal svarbą:

Galiojimas

Ši sutartis įsigalioja, kai pardavėjas išrašo sąskaitą faktūrą. Informacija apie sąskaitos faktūros išrašymą teikiama elektroniniu būdu (el. paštu). Taip sudarytos sutarties pagrindas bus bendrosios pardavimo sąlygos, kurias papildys pardavėjo arba vieno iš jo tiekėjų išduotas garantinis liudijimas.

Pardavėjo įsipareigojimų pratęsimas

Pardavėjas naudos savo profesines ir technines žinias, kad pasiektų užsakyme nurodytą rezultatą ir pristatys prekes bei paslaugas atitinkančias pirkėjo reikalavimus, poreikius ir specifikacijas.

Pardavėjo svetainėse pateikiama informacija yra informatyvi ir pardavėjo dokumentuojama arba modifikuojama pagal gamintojo pateiktus pristatymo lapus / svetaines. Taip pat dėl erdvės ir informacijos struktūros nuoseklumo prekių aprašymai gali būti neišsamūs, tačiau pardavėjas stengiasi pagal iš gamintojų gautą informaciją pateikti aktualiausią informaciją, kad prekė būtų naudojama tokiais parametrais, dėl kurių buvo pirkta. .

Susisiekti su parduotuve galima kontaktų skiltyje nurodytais adresais.

Pavedimas ir subranga

Pardavėjas be pirkėjo sutikimo gali pavesti ir/ar sudaryti subrangos sutartį su užsakymo įvykdymu susijusioms paslaugoms trečiajai šaliai, gavęs pirkėjo informaciją. Pardavėjas visada bus atsakingas pirkėjui už visus sutartinius įsipareigojimus.

Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės

Pirkėjas supranta intelektinės nuosavybės teises ir neatskleis trečiajai šaliai ir neviešins iš pardavėjo gautos informacijos. Taip pat svetainių pavadinimai, taip pat grafiniai ženklai yra registruoti Creative Media Agency prekių ženklai ir negali būti perimti, kopijuoti ar naudoti be raštiško savininko sutikimo.

Privatumas – reklama

Visi planai, dokumentai ir bet kokios rūšies informacija, kurią pirkėjas pateikia pardavėjui, įskaitant, bet neapsiribojant, užsakymą, liks pardavėjo nuosavybė. Jie gali būti naudojami tik sutarties vykdymui. Be išankstinio raštiško pardavėjo sutikimo pirkėjas dėl užsakymo viešai nepareiškia, reklamuoja, nepateikia pranešimo spaudai ar kitaip neatskleis informacijos tretiesiems asmenims.

Atsiskaitymas ir mokėjimai

Kaina, mokėjimo būdas ir mokėjimo terminas nurodomi užsakyme. Pardavėjas išrašys pirkėjui sąskaitą už pristatytas prekes ir suteiktas paslaugas, pirkėjo pareiga pagal galiojančius teisės aktus pateikti visą sąskaitai išrašyti reikalingą informaciją.

Rizika ir atsakomybė

Pristatymas – pardavėjas įsipareigoja prekes ir paslaugas pirkėjui išsiųsti per kurjerį arba pristatyti asmeniškai į buveinę.

Jei pardavėjas ir pirkėjas nesusitaria kitaip, pardavėjas atsisako rizikos ir atsakomybės, susijusios su prekėmis ir paslaugomis, kai jas perduoda vietinė kurjerių įmonė, su kuria pardavėjas bendradarbiauja su pirkėju arba pirkėjo paskirtas atstovas arba tiesiogiai pirkėjas. arba paskirtas pirkėjo atstovas. Pardavėjas užtikrins tinkamą prekių ir paslaugų įpakavimą bei užtikrins lydinčių dokumentų perdavimą patvariojoje laikmenoje (spausdinta arba el. paštu). Pardavėjas pristatys prekes ir paslaugas Rumunijos teritorijoje.

Priėmimas ir teisė atsisakyti

Priėmimas bus vykdomas, kai prekės ir paslaugos atitiks užsakyme nurodytas technines charakteristikas. Pirkėjui nustačius, kad pristatytos prekės ar suteiktos paslaugos neatitinka techninių specifikacijų, Pardavėjas prekes ir paslaugas suderins per maksimalų užsakymo įvykdymo terminą, neapmokestindamas iš pirkėjo su šiomis operacijomis susijusių išlaidų. Taip pat pardavėjas laikysis GEO 34/2014 nuostatų ir taikys grąžinimo politiką. Pardavėjas, manydamas, kad pirkėjo veiksmai buvo piktybiniai, turi teisę reikalauti iš pirkėjo atlyginti žalą pagal įstatymą.

Prekių perteklius

Prekių, pristatytų viršijant užsakyme nurodytą kiekį, pirkėjas gali atmesti per 7 kalendorines dienas nuo pristatymo.

GARANTIJOS

Be bet kokių kitų galiojančiuose įstatymuose numatytų garantijų, detalizuojamų pardavėjo ar pardavėjo tiekėjo išduotame garantiniame liudijime, jie garantuoja pirkėjui už bet kokį neatitikimą, galintį turėti įtakos visoms ar daliai prekių ir paslaugų, išskyrus normalaus nusidėvėjimo, 24 mėnesių laikotarpiui nuo pardavimo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Išimtis yra eksploatacinės medžiagos, kurioms netaikoma garantija.

Nuosavybės perdavimas

Nuosavybės teisės į prekes ir paslaugas pirkėjo atsiskaitymo metu pereina į užsakyme nurodytą vietą (tai reiškia pristatymą – pasirašant kurjerio pateikto gabenimo dokumento kvite arba pasirašant mokestinėje sąskaitoje faktūroje už pristatytus pristatymus). pardavėjo darbuotojai).

Pristatant per kurjerį, pardavėjas nėra įgaliotas leisti pirkėjui atidaryti pakuotes prieš pasirašant siuntą, o tik pasirašius siuntą ir sumokėjus galimą jų vertę. Pardavėjas negali būti laikomas atsakingas už išsiųstų siuntų turinį, nebent yra pirkėjo ir siuntą pristačiusio kurjerio atstovo sudarytas dokumentas.

Įstatymų ir standartų laikymasis

Pardavėjas laikosi visų įstatymų, taisyklių ir potvarkių, taikomų jo sutartiniam vykdymui, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių ir paslaugų gamybą, surinkimą, tvarkymą, transportavimą, laikymą, pakavimą ar pristatymą ir taikomus sveikatai, saugai, aplinkai.

Atsakomybė

Pardavėjas negali būti laikomas atsakingas už bet kokią žalą, kurią pirkėjas ar bet kuri trečioji šalis gali patirti dėl to, kad pardavėjas įvykdė bet kokius savo įsipareigojimus pagal užsakymą, ir už žalą, atsiradusią dėl prekių ir paslaugų naudojimo po pristatymo ir ypač dėl produktų praradimo.

Akcijos galioja kol yra prekių.

Pardavėjas bus atsakingas, jei jo subrangovai ir/ar bet kokio pobūdžio partneriai, dalyvaujantys vykdant užsakymą, neįvykdys kokių nors sutartinių įsipareigojimų.

Juokinga kaina arba netinkamos funkcijos

Pardavėjas deda visas pastangas, kad pateiktų tikslią informaciją apie prekių kainą ir savybes. Kai kurios kainos ir (arba) funkcijos gali būti neteisingos. Registruojant užsakymą su menkine kaina, pardavėjas turi teisę anuliuoti pirkėjo užsakymą. Registruodamas klaidingų savybių prekės užsakymą, pardavėjas dės visas pastangas, kad pirkėjui pristatytų prekę, kurios savybės būtų kuo artimesnės toms, kurios buvo pateiktos svetainėje užsakymo pateikimo metu. Jeigu pirkėjas nesutinka su pardavėjo pasiūlymais, pardavėjas turi teisę anuliuoti pirkėjo užsakymą.

Pažeidimas, nutraukimas

Jei pardavėjas nevykdo savo įsipareigojimų, taip pat ir garantiniu laikotarpiu, pirkėjas apie šį gedimą praneš pardavėjui. Veiksmų planas bus patvirtintas tarp šalių per 3 dienas nuo pranešimo. Pirkėjas gali atšaukti užsakymą el. paštu prieš jo pristatymą. Priešingu atveju užsakymas bus grąžintas.

Pagrindinė jėga

Nė viena šalis nebus atsakinga už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jei toks nevykdymas įvyko dėl force majeure įvykio. Force majeure yra nenuspėjamas įvykis, kurio šalys negali kontroliuoti ir kurio negalima išvengti.

Taikytina teisė – jurisdikcija

Šiai sutarčiai galioja Rumunijos teisė. Bet kokie ginčai, kylantys dėl šios sutarties aiškinimo ir vykdymo, bus sprendžiami taikiai, o jei tokiu būdu nepavyks susitarti, pardavėjo patalpose bus kreipiamasi į kompetentingus teismus.

Skirtingos nuostatos

Jei viena ar daugiau nuostatų prieštarauja bet kuriam taikytinam teisiniam reikalavimui, minėtos nuostatos nebus taikomos ir šalys dirbs kartu, kad susitartų dėl naujų nuostatų, kurios atitiktų pradinių nuostatų dvasią. Sutarties šalys bus laikomos nepriklausomais rangovais ir nė vienai šaliai nebus suteikta teisė ar įgaliojimai prisiimti ar sukurti kokių nors įsipareigojimų kitos šalies vardu arba nenaudai. Šios sutarties sąlygos pakeičia bet kokius ankstesnius rašytinius ar žodinius susitarimus tarp šios sutarties dalyko šalių ir gali būti keičiami arba keičiami tik abiejų šalių pasirašytu rašytiniu susitarimu.


Užsakymo būdai

Užsisakykite vietoje

Norint naudoti Creative Media Agency svetainę, jūsų naršyklėje turi būti įjungti slapukai.

Pasirinkite norimą prekę ar prekes ir paspauskite mygtuką "Į krepšelį". Prekė pateks į pirkinių krepšelį. Norėdami peržiūrėti pasirinktas prekes, spustelėkite svetainės meniu esančią nuorodą Prekių krepšelis . Norėdami išsiųsti užsakymą, spauskite mygtuką „Pristatymas ir sąskaitų faktūrų išrašymas“. Norėdami išsiųsti užsakymą, turite pateikti mums atsiskaitymo duomenis, reikalingus užsakymui įvykdyti.

Užsakymo keitimas

Prekes galite keisti užsakyme arba pridėti, keisti atsiskaitymo ar pristatymo datas. Tiesiog susisiekite su mumis ir pakeitimai bus atlikti darbo valandomis.

Atšaukus užsakymą, apmokėtą internetu kortele, mokėjimo tvarkytojui automatiškai išsiunčiamas mokėjimo atšaukimo el. laiškas, o pinigai į Jūsų sąskaitą pateks maždaug per 3 darbo dienas.

mokėjimo pavedimu apmokėto užsakymo atšaukimo atveju galite prašyti grąžinti savo sąskaitoje esančią sumą (taip pat ir banko pavedimu) arba galite jas panaudoti būsimam užsakymui.


Pristatymo terminai

Produkto prieinamumas

Sandėlyje – Prekė yra Creative Media Agency sandėlyje ir gali būti nupirkta ir pristatyta maždaug per 48 valandas. Rezervacijos sandėlyje atliekamos išsiuntus užsakymą.

Ribotas sandėlyje – Produktas yra Creative Media Agency sandėlyje, tačiau yra mažiau nei 3 vienetai. Prekę galima įsigyti ir pristatyti maždaug per 48 valandas.

Norėdami užsisakyti – Prekės nėra Creative Media Agency sandėlyje ir susisiekite su mumis, kad sužinotumėte apie šios prekės prieinamumą ar pristatymo laiką. Vidutinis pristatymo laikas yra 7 kalendorinės dienos.

Išparduota – Prekės nėra Creative Media Agency sandėlyje ir susisiekite su mumis, kad sužinotumėte apie šios prekės prieinamumą ar pristatymo laiką.

Užsakymų pristatymas

Užsakymai pristatomi nedelsiant, jei visi produktai yra sandėlyje Creative Media Agency.

Pristatymas vyksta per greitąjį kurjerį, o užsakymas paprastai atvyksta į paskirties vietą per numatytą užsakymo pateikimo laiką.

Mokėjimo pavedimu apmokėti užsakymai pristatomi tik po to, kai suma įskaitoma į Creative Media Agency sąskaitą.


Gražinimo politika

Atsisakykite pirkimo

Nuotoliniu būdu įsigytos prekės gali būti grąžinamos pagal GEO 34/2014. Vartotojas turi teisę per 14 dienų nuo prekės gavimo raštu pranešti pardavėjui, kad atsisako pirkimo, be nuobaudų ir nenurodydamas priežasties. Prekės grąžinamos kliento sąskaita, per 14 dienų nuo sutarties nutraukimo. Rekomenduojama naudotis ta pačia transporto paslauga, kuria buvo gautos prekės.

„Creative Media Agency“ gavusi grąžintą prekę kuo greičiau grąžins užsakymo vertę. Į grąžinamą sumą neįskaičiuotos transporto išlaidos, jų vertė lygi dvigubai transporto mokesčiams, kurie buvo rodomi topcoat.lt svetainėje užsakymo pateikimo metu, prie kurių pridedamos kitos tiesioginės ar netiesioginės išlaidos, susijusios su siuntimu, transportu. ir/arba grąžinti užsakymą.

Prekių grąžinimas

Prašyti grąžinti prekes galite šiais atvejais:

Grąžinimo išlaidos aukščiau nurodytomis situacijomis – ne pirkimo atsisakymo atveju – tenka mūsų parduotuvei.

Prekės turi būti grąžinamos tokios būklės, kokios buvo gautos, originalioje pakuotėje ir kartu su visais originaliais priedais bei dokumentais. Gaminių sugadinimas arba jų būklė, dėl kurios neįmanoma jų perparduoti, atsisakoma grąžinti. Bet koks prekių būklės pasikeitimas ar jų originalios pakuotės pažeidimas, dėl kurio prekė negali būti parduota, automatiškai sukelia grąžinimo procedūrą su administraciniais mokesčiais, kad prekės būtų grąžintos tokios būklės, kokios jos buvo pristatytos; mokesčiai yra nuo 0 iki 50% pradinės prekės vertės. Administracinio mokesčio dydis bus informuotas klientui gavus sugadintus/pakeistus gaminius.


Garantijos sąlygos

Garantija prekėms, kurioms nepridedamas gamintojo/importuotojo išduotas garantinis liudijimas, išsprendžiama Creative Media Agency, pakeisdama arba pakeisdama nekokybišką prekę.

Už prekių, siunčiamų pagal garantiją, siuntimą atsako pirkėjas. Siunta bus vykdoma per kurjerį, o garantinis atsiskaitymas atliekamas ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo prekės gavimo.

Garantijos sąlygos atitinka Europos teisės aktus, OG 21/1992, Įstatymą 449/2003 ir OG 174/2008.

Prašant garantijos, būtina pateikti nekokybišką prekę su nepažeistais identifikavimo elementais (serijos numeris arba pakuotė), kartu su susijusiais priedais ir mokesčių sąskaitos faktūros bei garantinio pažymėjimo kopijomis. Jeigu prekės pateikiamos be šių dokumentų, prekės gali būti grąžintos pareiškėjui/siuntėjui, neišsprendžiant garantijos.

Gaminiai su fiziniais defektais, tokiais kaip: smūgiai, įtrūkimai, skeveldros, apdegusios ar įtrūkusios dalys / dalys ir pan., pažeistos, pašalintos arba pakeistos garantinės etiketės ar plombos, gaminiai, naudojami netinkamomis sąlygomis (netinkama maitinimo įtampa, dideli temperatūros svyravimai ir kt. slėgis, mechaniniai smūgiai, netinkamas tvarkymas, gaminių naudojimas esant drėgnai, dulkėms, kenksmingoms medžiagoms arba veikiant chemikalams ir pan.), neteisingi nustatymai ir įrengimas, sugedę šaltiniai, neįžeminti lizdai, skysčių, metalų ar kitų medžiagų prasiskverbimas įrangos viduje, mechaninis ar plastikinis įsikišimas į gaminius, tam tikrų komponentų prijungimas ar atjungimas įrenginio veikimo metu ir pan., taip pat gaminiai, kurių diegimui buvo panaudotos netinkamai įdiegtos programos arba kitos tvarkyklės ar programos, nei buvo originalios. buvo naudojami vieni. Gaminius sumontavus arba paleidus naudoti neįgaliotiems asmenims, garantija netenka galios.

Garantija gaminiams su gamintojo/importuotojo išduotu garantijos sertifikatu sumokama nurodytuose centruose ir šiame dokumente nurodytomis sąlygomis. Norint suteikti garantiją, būtina saugoti garantijos sertifikato originalą.

Su Creative Media Agency techniniu skyriumi galima susisiekti kontaktų puslapyje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Garantinis laikotarpis yra nuo prekių pristatymo momento, pagal mokesčių sąskaitoje faktūroje nurodytą datą.

Jei prašymas suteikti garantiją yra nepagrįstas (veikiantis gaminys), pareiškėjas apmoka prekių transportavimo į abi puses mokesčius ir visas diagnostikos išlaidas (nustato serviso padalinys).

Garantiniu laikotarpiu atliktos aptarnavimo operacijos bus nurodytos atskiruose dokumentuose. Šie dokumentai tampa neatskiriama garantinio liudijimo dalimi. Garantinis laikotarpis pratęsiamas tiek, kiek prekės buvo eksploatuojamos.

Gaminiams, kuriems pasibaigė garantinis laikotarpis arba kurie neatitinka bendrųjų garantijos suteikimo sąlygų, 15 dienų atsiskaitymo netaikomas, terminas turi būti ne trumpesnis kaip 30 dienų nuo eksploatavimo pradžios. .

Produktai, kurie nebuvo paimti iš serviso per 60 dienų nuo operacijų pabaigos, bus paskelbti paliktais ir perduoti surinkimo centrams.